Kolejne spotkanie partnerów projektu Learn2Create (online)

Kolejne robocze spotkanie (online) partnerów projektu “Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” odbyło się 28 lutego 2020 r., z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji partnerskich. W trakcie spotkania przedyskutowaliśmy kolejne kwestie związane z rozwojem rezultatów IO2 oraz IO3. Materiały szkoleniowe oraz narzędzia, nad którymi pracujemy mają na celu rozwijanie skutecznej ‘nauki w miejscu pracy’ (WBL) w przemysłach kultury i kreatywnych (CCI), a także jak najlepsze przygotowanie do pracy w tych sektorach. Cały program ma także za zadanie ułatwienie komunikacji między zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w proces WBL (w tym pomiędzy nauczycielami, trenerami, uczniami). Kolejne spotkanie odbędzie się 6 maja 2020 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.