Kolejne spotkanie partnerów projektu BTG (online)

Kolejne robocze spotkanie (online) partnerów projektu “ Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe” odbyło się 17 czerwca 2020 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Omówione zostały najważniejsze działania zaplanowane w drugiej połowie roku, a szczególnie organizacja fazy testowej – z udziałem mentorów oraz ich podopiecznych (mentee) – opracowanych przez konsorcjum projektowe materiałów, a także kwestie związane ze stworzeniem „User Experience Compendium for Creative Enterprise Mentors” (rezultat projektu za którego opracowanie jest odpowiedzialna Fundacja ARTeria).

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.