Kolejne spotkanie CULTURE HUB-u (marzec 2017)

Program VI spotkania sieci CULTURE HUB (spotkaliśmy się 14 marca 2017 roku) – grupy przedstawicieli organizacji i instytucji działających w sektorze kultury, artystów i osób związanych z szeroko rozumianą edukacją artystyczną i kulturalną podzielony był na trzy części. W pierwszej podsumowaliśmy 3 lata działania inicjatywy (zaczęliśmy w 2014 roku), próbowaliśmy zdefiniować najlepsze i najbardziej deficytowe aspekty dotychczasowego działania sieci.

To był punkt wyjścia do części drugiej – próby lepszego określenia zasad działania CULTURE HUBu. W odniesieniu do szkicu programowego (definiującego ideę i najważniejszą rolę CULTURE HUBU jako integrację środowiska kultury i biznesu wokół idei różnorodności oraz poszukiwanie praktycznych i skutecznych rozwiązań w obszarze rozwoju sektora kultury i kreatywnego) wypracowanego w trakcie spotkania listopadowego spotkania sieci (więcej tutaj). Próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak możemy działać razem do wzmocnienia naszego głosu jako wspólnoty kultury? Jak możemy koordynować wspólne działania? W jaki sposób i na jakich płaszczyznach możemy współpracować? Jakie działania mogą przyczyniać się do rozwoju naszej społeczności?

Część trzecia była dedykowana dyskusji na temat cech i sposobów pracy, które artyści mogą wykorzystywać w swojej pracy, a które nie są tak oczywiste dla przedstawicieli innych zawodów, takich jak: umiejętność improwizacji, nonkonformizm, podejmowanie ryzyka społecznego, wykorzystanie talentu czy poczucia estetyki, niepowtarzalność/oryginalność produktów, kreatywność, spostrzegawczość, wyostrzona percepcja, niekonwencjonalne myślenie, wrażliwość, pozazmysłowy odbiór rzeczywistości, spontaniczność, otwartość na doświadczenie.

Wenancjusz Ochmann podsumował program mentoringowy dla artystów prowadzony pod koniec 2016 roku w Fundacji oraz wnioski ze szkolenia „Moja praca w kapciach” (edycja dla muzyków) odnosząc się do takich zagadnień jak postawy twórcze artystów przejawiające się w otwartym, aktywnym stosunku do świata i życia, wysoki poziom samoświadomości, wrażliwość emocjonalna i percepcyjna, kreatywność, rozwinięta wyobraźnia, niekonwencjonalne myślenie, a także – co jest charakterystyczne dla osób z osobowością artystyczną – zdolność do głębokiej refleksji, uczenia się na podstawie wcześniejszych doświadczeń i przeżyć dzięki umiejętności wyciągania wniosków i oceny konsekwencji.

Był oczywiście, w nieformalnej atmosferze wieczoru przy kawie i herbacie, także czas na networking.