Kolejne spotkania partnerów projektu BTG (online)

Dwa kolejne robocze spotkanie (online) partnerów projektu “ Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe” odbyły się 2 września 2020 r. oraz 8 września 2020 r. W pierwszym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Omówione zostały najważniejsze działania zaplanowane w drugiej połowie roku, a szczególnie organizacja fazy testowej – z udziałem mentorów oraz ich podopiecznych (mentee) – opracowanych przez konsorcjum projektowe materiałów. Drugie – w ograniczonej grupie przedstawicieli koordynatora projektu (Rinova) oraz reprezentantów ARTerii dotyczyła kwestii związanych ze stworzeniem „User Experience Compendium for Creative Enterprise Mentors” (rezultatem projektu za którego opracowanie jest odpowiedzialna Fundacja ARTeria).

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.