Kolejna edycja programu mentoringowego WinART dla artystek i reprezentantek sektora kreatywnego – zapraszamy!

W roku 2018 rozpoczęliśmy realizację programu mentoringowego skierowanego specjalnie do kobiet – artystek i reprezentantek sektora kreatywnego Women in ART (WinART). Olbrzymie zainteresowanie programem zainspirowało nas do rozwinięcia i kontynuowania programu w roku 2019.

W międzyczasie wzbogaciliśmy nasz program o narzędzia i doświadczenia z realizacji m.in międzynarodowego projektu „Talent Matching: Vocational Mentoring for I-VET in Europe’s Creative Industries” współfinansowanego w ramach programu ERASMUS+, w ramach którego współtworzyliśmy profil zawodowy „mentora w sektorze kreatywnym i kultury” czy o doświadczenia z realizacji projektu  „ArtENprise – Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills” (także współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+).

Celem programu WinART jest pomoc w rozwoju zawodowym artystek oraz reprezentantek sektora kreatywnego poprzez wsparcie ich w zdobyciu praktycznej wiedzy na temat rynku pracy w sektorze kreatywnym i sektorze kultury, a także pomoc w kształtowaniu ich kompetencji miękkich (m.in. związanych z komunikacją, autoprezentacją, sieciowaniem, itp.). Niniejszy program jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem – barierę „wejścia do obiegu artystycznego” (w tym obiegu instytucjonalnego, międzynarodowego, festiwalowego) spowodowaną m.in. niedostosowaniem programów uczelni artystycznych do realiów ryku pracy, niedostateczną współpracą międzypokoleniową pomiędzy twórcami, animatorami, kuratorami, a także brakiem wiedzy o możliwościach współpracy, pozyskania środków, dostępu do zasobów służących twórczości, itp.

Nasz program ma pomóc w złagodzenie startu zawodowego młodych artystek, ma być wsparciem w rozwoju karier już działających kobiet w sektorach kreatywnych, ma wzmocnić także motywację i rozwinąć ich kwalifikacje zawodowe.

W trakcie programu będziemy m.in.:

  • korzystać z ciekawych narzędzi – w tym między innymi: CREATIVE PROJECT CANVAS, 'Co jest dla mnie najważniejsze' (PERSONAL VALUES), 'Moje umiejętności i postawy' (WHEEL of SKILLS), 'Co mnie motywuje' (MOTIVATORS), 'Praca w sektorze kreatywnym i kultury' (THE RECIPE FOR SUCCESS, MY FANTASY BUSINESS, QUICK QUIZ)
  • analizować potrzeby i tworzyć PLANY ROZWOJU TALENTU
  • będziemy pracować nad budowaniem pewności siebie, kształtowaniem motywacji i umiejętności komunikacyjnych, a także rozwijaniem umiejętności i postaw z zakresu przedsiębiorczości w obszarze działań kreatywnych, rozwijania talentów w kontekście istniejących możliwości i zapotrzebowania
  • będziemy rozwijać portfolio
  • promowa, uczyć się odpowiadania na zamówienia i konkursy, w tym w zakresie wyceny, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktu, na temat źródeł finansowania
  • rozwijać sieci kontaktów i efektywną komunikację z potencjalnymi odbiorcami, partnerami, klientami i współpracownikami

Koordynatorem programu oraz ‘lead mentorem’ jest Wenancjusz Ochmann.

Udział w programie jest bezpłatny. Rekrutacja odbywa się na bieżąco na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych – osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Fundacji mejlowo (biuro@fundacja-arteria.org) lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji ARTeria.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!