Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet

W dniach 20-21 czerwca 2009 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki odbył się, pod patronatem  Prezydentowych: Marii Kaczyńskiej i Jolanty Kwaśniewskiej, Kongres Kobiet pod hasłem „Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet”. W obradach Kongresu uczestniczyła prezes Fundacji ARTeria – Anna Ochmann. Kongres zgromadził ponad 4000 kobiet, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, światopoglądu, wieku czy statusu ekonomicznego. Celem Kongresu było podsumowanie minionych dwudziestu lat transformacji, w kontekście roli kobiet w tych zmianach, wskazanie ich najważniejszych osiągnięć w życiu gospodarczym kraju, w nauce, kulturze, polityce, w mediach, w życiu codziennym. Równocześnie Kongres miał za zadanie zdefiniować najważniejsze problemy związane ze statusem i prawami kobiet. Był też unikalną okazją do integracji środowisk kobiecych z całej Polski, do wymiany poglądów.

W trakcie Kongresu zostały także sformułowane postulaty, których realizacja wpłynęłaby na większą obecność kobiet w sferze publicznej, w gospodarce i polityce.
W trakcie dwóch dni spotkań odbyło się kilka paneli plenarnych i aż 19 paneli równoległych. W związku z faktem, iż główną sferą działalności Fundacji ARTeria jest szeroko rozumiana kultura szczególnie interesujące były dwa panele: „Wizerunek kobiet w mediach i kulturze masowej – pomoc czy przeszkoda w aktywizacji publicznej i zawodowej kobiet”, w którym uczestniczyły między innymi: Monika Doner, Olga Lipińska, Ilona Łepkowska czy Nina Terentiew oraz panel „Kobiety w kulturze” prowadzony przez Kazimierę Szczukę z udziałem między innymi: Izabeli Cywińskiej ,Katarzyny Grocholi, Agnieszki Holland, Krystyny Jandy.
Gościem specjalnym Kongresu była Melanne Verveer (Ambasador ds. Kobiet w Departamencie Stanu USA), która zastąpiła nieobecną z powodów zdrowotnych Hillary Clinton.

Więcej na: www.kongreskobiet.pl