Kamienie milowe – temat Europejskich Dni Dziedzictwa w roku 2011

logoKrajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, który jest koordynatorem organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce, przedstawił temat przewodni obchodów EDD w roku 2011: KAMIENIE MILOWE. „Kamienie milowe” rozumiane bardzo szeroko, jako najważniejsze wydarzenia, odkrycia, działa będące wkładem Rzeczypospolitej w rozwój Europy na przestrzeni dziejów. Na wyeksponowanie na arenie międzynarodowej zasługuje zarówno nasze dziedzictwo historyczne (między innymi takie wydarzenia jak Zjazd Gnieźnieński, Konfederacja Warszawska, Odsiecz Wiedeńska czy Konstytucja 3 Maja, które są polskimi cegiełkami w budowanie wspólnej Europy), ale także naukowe czy związane z kulturą. Tak otwarty i szeroki temat umożliwi pokazanie zróżnicowanej definicji „kamienia milowego”, który w wydaniu lokalnym – jak co roku – zależeć będzie przede wszystkim od pomysłodawców i organizatorów przedsięwzięć. Może nim być nadanie praw miejskich, lokacja miejscowości, zmiany administracyjne czy – tak jak w przypadku Śląska – odkrycie złóż węgla czy dynamiczny rozwój przemysłu.

Edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w roku 2011 jest dla Polski szczególna. W ramach oficjalnych wydarzeń towarzyszących polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej nasz kraj (decyzją Rady Europy i Komisji Europejskiej) będzie gospodarzem 4. Europejskiego Forum Dziedzictwa oraz towarzyszącego mu spotkania koordynatorów narodowych EDD, które odbędą się w październiku we Wrocławiu.).

Fundacja ARTeria, podobnie jak w poprzednich latach aktywnie włącza się w przygotowanie edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w roku 2011, a osoby zainteresowane organizacją imprez zapraszamy do kontaktu z terenowym oddziałem KOBiDZ (Katowice, ul. Mickiewicza 29; telefony: 32 207 24 00, 32 207 24 01, e-mail: ot.katowice@kobidz.pl)