Jamm’Europe! z ARTerią. Dołącz do nas!

5 lipca 2017 roku przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w dyskusji on-line o tym jaką rolę sztuka i kultura ma pełnić w przyszłości Europy pod hasłem Jamm’Europe!

Dyskusja, w zamyśle organizatorów, ogniskowała się wokół czterech kwestii „wyjściowych”

  1. Liberté, égalité, fraternité? Let’s talk values
  2. Citizens, creators or consumers: how can culture sustain the EU?
  3. Creative or vulnerable: can culture drive positive globalisation?
  4. Cooperate or corporate: Can we offer alternatives for economic development & the future of work?

Więcej na stronie (link), a także link do filmiku promującego wydarzenie 🙂

Organizatorem spotkania jest Culture Action Europe, której Fundacja ARTeria jest członkiem do 2010 roku. Culture Action Europe (CAE) to europejska sieć zrzeszająca artystów, producentów i organizatorów działań kulturalnych, a także organizacje kulturalne zajmująca się promowaniem kultury jako istotnego elementu zrównoważonego rozwoju zarówno w skali lokalnej jak i europejskiej. Stawia sobie także za cel intensyfikację debaty na poziomie Unii Europejskiej na temat kultury, jej roli poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy praktyków sektora z całej UE, jest również swoistym adwokatem sektora i lobbistą w stosunku do instytucji unijnych.