JAMM’ ART – 72 godzinny dyskusji o tym czy artyści i intelektualiści powinni dziś angażować się w kwestie społeczne i polityczne?

27-28-29 kwietnia 2016 r. to trzy dni debaty o sztuce i zaangażowaniu politycznym współczesnego świata artystycznego w formie „jazzowego jam session”. Debata zorganizowana przez Culture Action Europe (międzynarodową sieć, której Fundacja ARTeria jest członkiem od 2010 roku), moderowana z Gdańska (Centrum św. Jana) dotyczyła istotnych kwestii związanych ze sztuką współczesną – prowadzona była przez uczestników z całego świata przez 72 godziny. Bez przerwy! Można było wziąć w niej udział, wyrazić swoje poglądy, skierować rozmowę na najważniejsze tory – osobiście albo przez internet.

Rozpoczęliśmy 27 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00. Moderatorami debaty byli: Nicholas Anastosopoutos – architekt z Grecji i brytyjski artysta Christopher Guest. Jedną z najważniejszych kwestii było pytanie o zaangażowanie polityczne sztuki, o to czy sztuka powinna podejmować tematy związane z szeroko pojętym życiem społecznym i polityką, czy artyści powinni angażować się w sprawy nie związane bezpośrednio z twórczością. Pytania „wyjściowe” postawione przez organizatorów to:

1. Czy artyści i intelektualiści powinni być stroną w dyskursie politycznym współczesnego świata?

2. Czy sztuka rzeczywiście rozkwita w społeczeństwie demokratycznym? I vice versa: czy społeczeństwo demokratyczne rozwija się poprzez sztukę?

3. Czy artyści i intelektualiści powinni uwzględniać wpływ swych działań na społeczeństwo?

4. Czy artyści są w stanie utrzymać się ze swojej twórczości? W jaki sposób?
Dyskusji towarzyszył będzie program artystyczny: gdańscy muzycy zagrali prawdziwe muzyczne jam session, a Iwona Zając zaprezentowała swój projekt „Cierpliwość” – wyszywane na płótnie wypowiedzi gdańskich stoczniowców.
Strona: www.jammart.eu

 

Culture Action Europe (CAE) to europejska sieć zrzeszająca artystów, producentów i organizatorów działań kulturalnych, a także organizacje kulturalne zajmująca się promowaniem kultury jako istotnego elementu zrównoważonego rozwoju zarówno w skali lokalnej jak i europejskiej. Stawia sobie także za cel intensyfikację debaty na poziomie Unii Europejskiej na temat kultury, jej roli poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy praktyków sektora z całej UE, jest również swoistym adwokatem sektora i lobbistą w stosunku do instytucji unijnych