Jak działania w regionach wpływają na politykę kulturalną Wspólnoty? Konferencja w Sienie (Włochy) z ARTerią.

Prezes Fundacji ARTeria wzięła udział w konferencji podsumowującej międzynarodowy projekt TOOLQUIZ, w którym uczestniczyła, na zaproszenie polskiego partnera projektu – instytucji kultury ARS CAMERALIS, jako ekspertka ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej oraz ewaluatorka transferu dobrej praktyki. W trakcie spotkania w Sienie wzięła także udział w spotkaniu dotyczącym starań miasta Siena w uzyskaniu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2019.

Konferencja w Sienie odbyła się w dniach 5-6 października 2012 roku. Konferencja podsumowała trzy lata trwania projektu, przedstawiła też wnioski i rekomendacje powstałe w ramach międzynarodowych działań. Wzięli w niej udział przedstawiciele parterów projektu, eksperci, przedstawiciele środowisk i sieci kulturalnych z całej Europy, a także politycy. Uczestnicy zastanowili się jak wielostronna współpraca pomiędzy regionami może przekładać się na rozwój polityki kulturalnej i jak wpisuje się to w cele lizbońskie – szczególnie w kontekście czasów kryzysu, oraz jakie są wyzwanie stojące przed przyszłą współpracą wielostronną pomiędzy regionami i państwami w UE.

TOOLQUIZ jest projektem rozwojowym, którego celem jest szukanie nowych sposobów myślenia o rozwoju w Europie: jak poprzez działania na szczeblu regionalnym można usprawnić działania polityczne na szczeblu europejskim. Jego celem jest też wskazanie, w kontekście globalizacji i obecnej sytuacji w Europie, prądów rozwojowych dominujących obecnie oraz w przyszłości. Projekt wskazuje także interesujące praktyki kwestionujące istniejący układ, proponujące nowe, przyszłościowe podejście w kontekście poszukiwania, badania i ustalenia nowych możliwości rozwoju gospodarczego i regionalnego w oparciu o kulturę i zasoby ludzkie.
TOOLQUIZ to także międzynarodowa platforma współpracy regionalnej, w skład której wchodzą: Castilla-La Mancha w Hiszpanii, Nord-Pas de Calais we Francji, Wspólnota Francuska Belgii, Wspólnota Flamandzka Belgii, Walia w Anglii, Rogaland w Norwegii oraz województwo śląskie (poprzez instytucję kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris). Współpraca odbywa się na trzech szczeblach: artystów i dyrektorów artystycznych, administracji oraz polityków, co gwarantuje dużą efektywność wspólnych przedsięwzięć.
Ars Cameralis Silesiae Superioris zajmuje się promocją najwartościowszych śląskich artystów poza granicami Polski, tworząc tym samym nową, alternatywną wizję Śląska – ziemi magicznej, pełnej wielokulturowych zjawisk. Drugim obszarem działalności instytucji jest coroczna organizacja Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej, który odbywa się zawsze w listopadzie stanowiąc prezentację najbardziej fascynujących zjawisk w sztuce.