International Conference on Creative Tourism w Barcelonie

W dniach 9-10 grudnia 2010 roku odbyła się w Barcelonie międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z kreatywną turystyką, turystyką opartą na partycypacji, na aktywnych formach wypoczynku. Uczestnicy International Conference on Creative Tourism, wśród których znaleźli się między innymi urbaniści, artyści, reprezentanci sektora turystycznego, animatorzy kultury dyskutowali o możliwościach współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej, której celem jest zwiększenie atrakcyjności form turystyki.

Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń, nawiązanie współpracy. Inspiracją do konferencyjnych debat był wykład wprowadzający profesora Grega Richardsa, który pracował nad wieloma projektami (zarówno dla rządów jak i dla organizacji turystycznych) związanymi z takimi zagadnieniami jak między innymi: turystyka kulturowa, turystyka rzemiosła, zrównoważona turystyka, turystyka edukacyjna czy mobilność na rynku pracy w branży turystycznej.

Do udziału w konferencji zostali także zaproszeni przedstawiciele Fundacji ARTeria.

Więcej na: www.creativetourismnetwork.org