INSYTUT IQ w kwietniu czyli o śpiewaniu zawsze… solo, w grupie a nawet chórze

Zaczęliśmy nasze spotkanie dość nietypowo – od wspólnego śpiewania. Dyrygentką i moderatorką spotkania (14 kwietnia 2016 r.) była Liliana Chudniewska. Było sporo trudności z wyborem repertuaru na spontaniczny występ (nie pomogły „ściągi” w postaci śpiewników).

Rozśpiewani i rozbawieni (a także jak zapewniała prowadząca – dotlenieni) uczestnicy z uwagą wysłuchali potem wykładu wprowadzającego będącego krótkim streszczeniem bardzo ciekawej publikacji „Singing belongs to everyone. Inspirational guide. How to get millions of childen singing within a generation?” (link tutaj). Uczestnicy dyskutowali o tym, że śpiew jednym z najnaturalniejszych elementów muzycznego rozwoju dzieci, a często pierwszym, dzielili się swoimi wspomnieniami i doświadczeniami ze śpiewania w chórach młodzieżowych czy kościelnych, czasem szkolnych choć tych jest w Polsce zdecydowanie za mało). A dla tych, którzy nie są przekonani, poniżej dziewięć dobrych powodów dla których warto zacząć śpiewać (za autorami broszury)…:

  1. Śpiew wzmacnia i rozwija więzi międzyludzkie
  2. Śpiew działa jak „zawór bezpieczeństwa”, którego zawsze potrzebujemy…
  3. Śpiew pomaga nam się skupić – śpiewając z innymi ćwiczyć koncentrację
  4. Śpiew uczy słuchać – śpiewając w grupie musisz zwracać uwagę na innych, reagować na ich znaki i bardzo uważnie ich słuchać
  5. Śpiew to wartościowo spędzony czas
  6. Śpiew pobudza rozwój mózgu (mówiliśmy o tym w trakcie dwóch poprzednich spotkań INSYTUTU IQ)
  7. Śpiew pomaga w rozwoju komunikacji werbalnej, m.in. wzbogaca słownictwo, wpływa pozytywnie na gramatykę, poczucie rytmu.
  8. Śpiewanie jest dobre na wszytsko – gdy jesteś szcęśliwy, smutny, albo gdy zasypiasz (np. za kierownicą…)
  9. Śpiewanie przechodzi w pozytywny nawyk…

Ostatnie, przed wakacjami, spotkanie INSYTUTU IQ w czerwcu. Serdecznie zapraszamy