INSYTUT IQ w kwietniu czyli artysta wraca do szkoły…

Temat (i tytuł) kwietniowego spotkania w ramach cyklu INSTYTUT IQ (14 kwietnia 2015 r.) został zainspirowany konferencją, która odbyła się w dniach 23 i 24 października 2014 r. w Galerii Arsenał w Białymstoku zatytułowaną „Sztuka edukacji. Artysta wraca do szkoły”. Konferencja była dedykowana debacie o nauczanie sztuki jako przykładzie partnerskiej współpracy przy realizacji programu nauczania pomiędzy podmiotami działającymi w kulturze a szkołami – współpracy artysty i instytucji sztuki z instytucjami oświatowymi.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od krótkiego podsumowania konferencyjnych dyskusji (przygotowanych przez Annę Ochmann na podstawie dokumentacji wideo z konferencji, do obejrzenia tutajtutaj), a potem w toku dyskusji staraliśmy się podzielić doświadczeniami i przemyśleniami. Wszyscy byli zgodni, że sztuka, kultura są niezbędnymi elementami wykształcenia – sztuka współczesna posługując się czytelnymi dla młodych ludzi kodami popkultury może stać dla nich sposobem artykułowania i rozwiązywania problemów. Anna Ochmann przywołała w tym miejscu doświadczenia cypryjskiego partnera Fundacji ARTeria – organizacji Hope for Children, która właśnie poprzez sztukę pracuje z „trudnymi” dziećmi czy dziećmi po traumatycznych przejściach oraz wyniki badania European Cultural Learning Network (tutaj skrót) zrealizowane z  naszymi partnerami w 11 krajach UE.

Uczestnicy INSTYTUTU IQ (zarówno nauczyciele – także przedmiotów ścisłych (!), jak i artyści przede wszystkim związani z teatrem, sztukami wizualnymi i muzyką) podkreślali też rolę współpracy edukatorów, nauczycieli, animatorów i artystów – współdziałania środowisk artystycznych i tych związanych z edukacją. Wartością dodana naszej dyskusji były pomysły na wspólne lekcje i działania, a my zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu INSYTUT IQ już w czerwcu.