INSYTUT IQ w grudniu czyli muzyce i pamięci werbalnej

Kolejny INSTYTUT IQ (spotkaliśmy się 9 grudnia 2015 r.) poświęcony był pamięci werbalnej (słuchowej), która jest na przykład bardzo ważna w czytaniu ze zrozumieniem (pozwala dziecku zapamiętywać treść podczas czytania zdań złożonych oraz długich tekstów – przechowywać ją doraźnie w swojej pamięci, a mózg może dokonywać  analizy syntaktycznej (składniowej) i semantycznej (znaczeniowej) niezbędnych do zrozumienia tekstu w trakcie jego czytania). The Relationship of Phonological Awareness, Rapid Naming, and Verbal Memory to Severe Reading and Spelling Disability

Powiązanie pamięci werbalnej z czytaniem znalazło potwierdzenie w licznych badaniach (m.in.: Susan A. Brady (1991) – link, Brenda Stone oraz Suzan Brady (1995) – link, Peggy T. Ackerman oraz Roscoe A. Dykman (1993) – link, oraz Anne Cornwall (1998) – link), a badania medyczne mózgu oraz badania psychologiczne przeprowadzone w ostatnich latach pokazują, że lekcje muzyki mogą mieć pozytywny i bardzo konkretny wpływ na pamięć werbalną. Jednym z tych badań było studium zrealizowane na Chińskim Uniwersytecie w Hong Kongu, w którym wzięło udział dziewięćdziesiąt chłopców w wieku od 6 do 15 lat. Jego celem było zbadanie relacji pomiędzy edukacją muzyczną, a zapamiętywaniem informacji. Naukowcy (Yim-Chi Ho, Mei-Chun Cheung oraz Agnes S. Chan) wykazali lepszą umiejętność uczenia się i zapamiętywania ze słuchu dzieci z muzycznym treningiem, zaobserwowali także, że pamięć werbana jest coraz lepsza im dłużej trwa nauka muzyki. Co ciekawe wykazali także, że edukacja muzyczna nie wpływa na pamięć wizualną. Wyniki zostały opublikowane w 2003 r. w prestiżowym magazynie naukowym “Neuropsychology” Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (link), a ich dalsza praca nad tą tematyką wykazała, że przyczyną wzrostu pamięci werbalnej są neuroanatomiczne zmiany w mózgu dzieci, które uczyły się grać muzykę. Ciekawe są także inne prace tego zespołu naukowców – odkryli m.in., że nauka gry na instrumencie muzycznym wzmacnia umiejętność mózgu do zapamiętywania słów (badanie w grupie 60 osób wykazało, że u muzyków następuje powiększenie lewych regionów czaszkowo-skroniowych mózgu, które są zaangażowane w przetwarzanie słyszanych informacji co powoduje mogą oni mogą zapamiętać 17% więcej usłyszanych informacji niż osoby bez edukacji muzycznej – link).

Kolejne spotkanie w lutym – serdecznie zapraszamy! Będziemy kontynuować wątek rozwoju mózgu poprzez muzykę – tym razem w roli głównej wystąpi… kora mózgowa 🙂