INSYTUT IQ – czym jest dla nas „europejskie dziedzictwa kulturowe”

Kolejne spotkanie z cyklu INSTYTUT IQ (spotkaliśmy się 14 grudnia 2017 r.) dedykowaliśmy obchodom Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, który potrwa cały 2018 rok i próbie odpowiedzi na pytanie czym dla nas – mieszkańców Śląska – jest i co oznacza pojęcie „europejskie dziedzictwo kulturowe”, czy buduje nasza tożsamość i przyszłość?. Oficjalna inauguracja tego roku odbyła się 7 grudnia 2017 r. w trakcie Europejskiego Forum Kultury w Mediolanie, m.in. z udziałem Tibora Navracsicsa, komisarza UE do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, który powiedział m.in.: „dziedzictwo kulturowe jest nieodzownym elementem europejskiego sposobu życia. Określa ono, kim jesteśmy oraz tworzy poczucie przynależności. Dziedzictwo kulturowe to nie tylko literatura, sztuka i dzieła sztuki, ale także rzemiosło, którego się uczymy, historie które opowiadamy, jedzenie, które spożywamy oraz filmy, które oglądamy. Musimy dbać o skarby dziedzictwa kulturowego i zachować je dla przyszłych pokoleń. Tegoroczne obchody będą wspaniałą okazją do zachęcenia obywateli, zwłaszcza ludzi młodych, do odkrywania różnorodności kulturowej Europy, a także zastanowienia się nad rolą, jaką dziedzictwo kulturowe odgrywa w naszym życiu. Pozwala nam ono zrozumieć przeszłość i budować przyszłość”.

W oficjalnej inauguracji (w której wzięli udział także przedstawiciele Fundacji ARTeria) uczestniczyli także m.in.: przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, estoński minister kultury Indrek Saar, reprezentujący estońską prezydencję w Radzie UE, włoski minister kultury Dario Franceschini, przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego Petra Kammerevert, oraz 800 przedstawicieli sektora kultury i społeczeństwa obywatelskiego z całej Unii.

Warto wiedzieć, iż dziedzictwo kulturowe to nie tylko pojęcia związane z tożsamością czy historią, tradycjami czy rzemiosłem, to także ważny element wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w miastach i regionach Europy – w UE 7,8 milionów miejsc pracy pośrednio wiąże się z dziedzictwem kulturowym (m.in. w turystyce, tłumaczeniach i sektorze bezpieczeństwa), w tym 300 tys. osób jest zatrudnionych bezpośrednio w sektorze dziedzictwa kulturowego. 453 miejsc w Europie znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO (prawie połowa całej listy).

Więcej o obchodach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego tutaj, a my zapraszamy do włączenia się w działania przygotowywane przez zespół i wolontariuszy Fundacji ARTeria!