INSTYTUT IQ w październiku czyli kim jest nauczyciel przedmiotów artystycznych

Tematem przewodnim październikowego spotkania INSYTUTU IQ (10 października 2016 r.) była analiza wyników badań Marka Krajewskiego dotyczących konsekwencji wprowadzenia nowej podstawy programowej w zakresie muzyki, plastyki i przedmiotów artystycznych (link do infografik tutaj).Uczestnicy naszego spotkania, tradycyjnie wywodzący się w większości ze środowisk związanych z edukacją, po zapoznaniu się z infografikami obrazującymi najważniejsze ustalenia dyskutowali o sytuacji w szkołach województwa śląskiego. Najczęściej wskazywali na słabe wyposażenie pracowni, brak materiałów i specjalistycznego sprzętu, złą organizację nauczania tych przedmiotów czy brak wystarczającej liczby godzin na realizację podstawy programowej. Ważnym problemem jest także problem z zainteresowaniem uczniów kulturą i sztuką, a plastyka i muzyka to przedmioty, które w polskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych zajmują najniższą pozycję w hierarchii zajęć. Z kolei artyści i reprezentacji organizacji kulturalnych wskazywali na brak lub incydentalność współpracy szkół z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, brak faktycznej współpracy z artystami co mogłoby przełożyć się na wzrost zainteresowania uczniów sztuką. To już kolejne spotkanie dedykowane podobnej tematyce – w trakcie styczniowych ARTerioinspiracji (link tutaj) rozmawialiśmy o wynikach badań wskazujących na zależność pomiędzy rozszerzoną edukacją muzyczną a jakością życia szkoły i satysfakcją uczniów.

Kolejne spotkanie w grudniu – informacja w newsletterze i na stronie. Serdecznie zapraszamy.