Instytut IQ w kwietniu czyli jak uczyć muzyki?

W przyszłym roku szkolnym Prywatna Szkoła Muzyczna VENO’S STUDIO – której wspieranie jest jednym ze statutowych celów Fundacji ARTeria –  obchodzi jubileusz dwudziestolecia działalności. I między innymi dlatego postanowiliśmy dedykować kilka spotkań z cyklu INSYTUT IQ tematyce związanej z nowoczesną edukacją muzyczną. Pierwszym hasłem do dyskusji, w ramach spotkaniach zorganizowanego 17 kwietnia 2018 r., było: „ jak uczyć dzieci muzyki?”.

Pierwsze, podstawowe pytanie brzmi chyba jednak – po co w ogóle uczyć muzyki? Badania naukowe są zgodne w pozytywnej lub bardzo pozytywnej ocenie wpływu muzyki na rozwój mózgu małego dziecka (kilka z wcześniejszych spotkań w ramach cyklu poświęconych było wynikom takich badań). Dlatego wydaje się szczególnie nielogiczne, że muzyka powoli znika z polskiej szkoły… I nie wiadomo, czy dlatego, że kształcenie nauczycieli muzyki jest zbyt trudne i kosztowne czy dlatego że kosztowne byłoby wyposażenie szkół w instrumenty muzyczne… Warto zerknąć i zainspirować się doświadczeniami w nauczaniu muzyki w innych państwach – chociażby w Niemczech czy w Szwecji, także Wielka Brytania coraz bardziej rozwija muzyczne zajęcia.

Uczestnicy naszego spotkania w żywej dyskusji skupili się na dwóch głównych tematach: czy da się uczyć dzieci w sposób beznutowy i sprawić, że będą miały radość z tego, co im się udaje zagrać? Oraz jakie kompetencje powinien mieć nauczyciel muzyki w dobie nowych technologii?

Rzeczywistość edukacyjna początku XXI wieku wymaga od nauczyciela ciągłego rozwoju, mobilności, elastyczności, doskonalenia umiejętności oraz nowatorskich działań, z drugiej strony rozwój ekonomiczny i technologiczny, powstanie społeczeństwa informacyjnego otwierają szerokie możliwości wykorzystania nowoczesnych mediów także w procesie uczenia muzyki.

Marc Prensky, badacz mediów cyfrowych, dokonał ciekawego podziału generacyjnego, który spotyka się we współczesnej edukacji na „cyfrowych tubylców” (ang. digital natives)„cyfrowych imigrantów” (ang. digital immigrants). Jakie kwalifikacje powinien rozwijać nauczyciel, jeżeli często jest cyfrowym imigrantem, aby trafić z przekazem do cyfrowych tubylców? Uczestnicy spotkania INSYTUTU IQ wskazali szereg propozycji, między innymi:  wykorzystanie takich programów komputerowych  jak m.in. Finale, Sibelius, SongWriter, Capella, Forte, note Worthy Composer, Smart Music (pozwalają na edycję nut, ale także na zapisywanie nut przy pomocy klawiatury instrumentu MIDI lub wpisywania myszką na pięciolinii – niektóre z nich zmieniają też pliki muzyczne na zapis nutowy); znajomość aplikacji zapisywanych w formacie MIDI a także zapoznanie z możliwościami nagrywania, odtwarzania, kopiowania i edycji wielościeżkowych plików muzycznych. Bardzo ważna byłaby także znajomość obsługi rzeczywistych i wirtualnych instrumentów elektronicznych, sekwenserów, procesorów efektów, mikserów. A także umiejętności kompozytorskie – tworzenia utworów muzycznych z wykorzystaniem banków brzmień i ich aranżowania…

Kolejne spotkanie z cyklu w czerwcu – serdecznie zapraszamy!