Instytut IQ w grudniu czyli muzyka i mózg (nowe badania), ale nie tylko…

37 dzieci pochodzących z niezamożnych dzielnic Los Angeles w wieku 6-7 lat, dwa lata obserwacji naukowców z amerykańskiego Brain and Creativity Institute (BCI) Uniwersytetu Południowej Kalifornii  i muzyka klasyczna w tle czyli na kolejnym spotkaniu z serii INSYTUT IQ rozmawialiśmy o wynikach pokazujących zależność kontaktu z muzyką (słuchania i uprawiania) na lepszy i szybszy rozwój mózgów dzieci w obszarach odpowiedzialnych za rozwój języka, mowy, umiejętności czytania i mówienia.

Badanie rozpoczęto w 2012 roku, a naukowcy podzieli dzieci na trzy grupy: trzynaścioro brało udział w zajęciach  w ramach programu Youth Orchestra Los Angeles, gdzie muzykowali do 7 godzin tygodniowo, jedenaścioro dzieci brało udział w zajęciach z piłki nożnej, a pozostałe trzynaścioro nie uczestniczyło w żadnych zajęciach. Naukowcy śledzi na bieżąco aktywności poszczególnych części mózgów dzieci, prowadzili równocześnie różnorodne testy behawioralne i monitorowali rozwój mózgów uczestników. Finalne wnioski wskazywały, iż mózgi młodych muzyków rozwijały się najszybciej! Więcej (wraz z linkami do materiałów źródłowych) tutaj.

Na zakończenie spotkania po raz pierwszy wprowadziliśmy czas na dyskusję o innych tematach „przyniesionych” przez uczestników i tak: było o tym jak muzyka eksperymentalna uczy nas umiejętności słuchania (link do materiału inspiracyjnego tutaj), o tym czy grozi nam zmierzch muzyki klasycznej czyli od Bacha do Beyoncé (link) i o tym jak działają mózgi muzyków w czasie gry (link). Na koniec spotkania Wenacjusz Ochmann przywoła decyzję UNESCO o wpisaniu metody nauczania muzyki Kodálya (o której rozmawialiśmy we wrześniu 2015 roku – link tutaj) na światową listę najlepszych praktyk dotyczących zachowania kultury – bazy modeli nauczania godnych wykorzystania na skalę międzynarodową, które stanowią dobry przykład dla krajów na całym świecie.

Spotkaliśmy się 21 grudnia 2016 r., a kolejny INSYTUT IQ już w lutym – szczegóły w newsletterze i na stronie, serdecznie zapraszamy.