INSTYTUT IQ – spotkanie II czyli o kompetencjach medialnych i informacyjnych

Jednym z niewątpliwych problemów współczesności jest masowe upowszechnienie zupełnie nieznanych poprzednim pokoleniom narzędzi umożliwiających lub usprawniających porozumiewanie się, współpracę, rozpowszechnianie informacji, idei, poglądów czy opinii, a także ich ocenianie, komentowanie… Z jednej strony coraz bardziej dominująca rola mediów z drugiej niezwykle szybki rozwój Internetu i wszelkich urządzeń mobilnych… Współczesna edukacja formalna nie ma szans na nadążenie za tymi zmianami, co nakłada się także na częsty problem z możliwością przekazania tych umiejętności dzieciom przez rodziców, którzy są już w tym pędzącym technologicznie świecie coraz częściej zagubieni. Kompetencje medialne i informacyjne odgrywają ogromna rolę na wszystkich płaszczyznach naszego życia – od sfery prywatnej, poprzez zawodo­wą, a wreszcie obywatelską. Dlatego jako temat drugiego spotkania w INSYTUCIE IQ (zorganizowanego 16 grudnia 2013 r.) wybraliśmy właśnie kompetencje medialne i informacyjne – dyskusję o tym czym są, jak je potocznie definiujemy, jak się zmieniają i wreszcie czy możemy się ich uczyć na bieżąco.

Po żywiołowej i niezwykle inspirującej dyskusji odbyło się dodatkowe spotkanie robocze związane z rozwojem INTYTUTU IQ – rozmawialiśmy o formule spotkań oraz planie tematów na rok 2014. Kolejne spotkanie z tego cyklu już w lutym (szczegóły w newsletterze i na stronie ARTerii) – już teraz serdecznie zapraszamy!