Instytut IQ – Pianino dla każdego dziecka…

Kwietniowe spotkanie Instytutu IQ zatytułowaliśmy „Pianino dla każdego dziecka? To brzmi nieprawdopodobnie, jednak w niektórych szkołach już się dzieje…” Niestety w szkołach w Nowym Yorku… Inspiracją do wyboru tego tematu oraz punktem wyjścia do dyskusji był artykuł Suzi Parker przygotowany w ramach społecznej kampanii TEACH.

Spotkanie (4 kwietnia 2014 r.) poprowadził Wenancjusz Ochmann, właściciel Prywatnej Szkoły Muzycznej, dzieląc się z uczestnikami także swoimi doświadczeniami zarówno z okresu studiów w katowickiej Akademii Muzycznej, w Weimarze (Niemcy), jak i nauczania muzyki już od ponad 25 w różnych systemach szkół, także w ramach lekcji prywatnych. W spotkaniu wzięli udział licznie przede wszystkim nauczyciele muzyki, także nauczyciele pracujący w przedszkolach – cieszymy się, że nasz Instytut staje się powoli swoistym FORUM wymiany poglądów i doświadczeń. Tym, którzy nie uczestniczyli w naszej gorącej dyskusji dotyczącej polskiego systemu nauczania muzyki oraz szerzej wpływu tej nauki na ogólny rozwój młodych ludzi podajemy link do artykułu (tutaj) oraz zapraszamy na kolejne spotkanie pod znakiem IQ już w czerwcu.
Ciekawym podsumowanie spotkania był inny przywołany przez Wenancjusza Ochmanna artykuł Suzi Parker o tym, że edukacja muzyczna wcale nie musi dużo kosztować… (link tutaj)