INFORMATOR OBYWATELSKI – zapraszamy na stronę projektu Fundacji

Zapraszamy na stronę projektu Fundacji ARTeria „Kooperatywność, komunikatywność i kreatywność” realizowanego z konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2012/2013. Ciekawe artykuły oraz materiały telewizyjne autorstwa dziennikarzy obywatelskich, galeria zdjęć z zajęć i szkoleń, spotkań kolegiów redakcyjnych czy z debat oraz realizacje TV z debat, pierwszy numer gazetki „Informator obywatelski” – to wszystko można znaleźć na stronie www.informatorobywatelski.org

Idea projektu, podobnie jak jego tytuł, odnosi się do koncepcji „uczenia się przez całe życie” (Life Long Learning), zgodnie z którągłówne, priorytetowe postawy i kompetencje społeczne to właśnie kooperatywność, komunikatywność i kreatywność.
Kooperatywność jest podstawą tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, umożliwia podejmowanie inicjatyw obywatelskich – jej źródłem jest edukacja obywatelska. To umiejętność podejmowania współpracy, opierająca się na zaufaniu społecznym i chęci angażowania się we wspólne działania. Jest ona warunkowana otwartością na odmienne poglądy oraz cele innych osób i grup.
Komunikatywność to umiejętność zbiorowej i indywidualnej komunikacji pomiędzy ludźmi, która stanowi podstawę budowania wszelkich relacji społecznych, przyswajana jest w toku edukacji medialnej i cyfrowej. Komunikatywność jest warunkiem wspólnego działania, dialogu i debaty społecznej, warunkiem wymiany informacji i wiedzy.
Kreatywność tozdolność do generowania oryginalnych pomysłów, twórczego myślenia i wytwarzania praktyk społecznych opartych na innowacyjności oraz potencjale kulturowym.
Zapraszamy do włączenia się w działania projektowe!