Informator obywatelski – pierwszy numer.

Zapraszamy do zapoznania się z 1 numerem „Informatora obywatelskiego” – wydawnictwa, które jest jednym z efektów pracy uczestników dziesięciomiesięcznego projektu, na który Fundacja ARTeria pozyskała dofinansowanie z konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2012 roku. Zawiera wybrane przez uczestników, w trakcie kolegium redakcyjnego, artykuły prasowe autorstwa osób, które zaangażowały się – w ramach działań projektowych – w budowanie „informatora obywatelskiego”. Wszystkie materiały dziennikarskie (także telewizyjne), relacje z debat oraz galeria zdjęć znajdują się na stronie www.informatorobywatelski.org.

Idea projektu, podobnie jak jego tytuł, odnosi się do koncepcji „uczenia się przez całe życie” (Life Long Learning), zgodnie z którągłówne, priorytetowe postawy i kompetencje społeczne to właśnie kooperatywność, komunikatywność i kreatywność.

Kooperatywność jest podstawą tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, umożliwia podejmowanie inicjatyw obywatelskich – jej źródłem jest edukacja obywatelska. To umiejętność podejmowania współpracy, opierająca się na zaufaniu społecznym i chęci angażowania się we wspólne działania. Jest ona warunkowana otwartością na odmienne poglądy oraz cele innych osób i grup.
Komunikatywność to umiejętność zbiorowej i indywidualnej komunikacji pomiędzy ludźmi, która stanowi podstawę budowania wszelkich relacji społecznych, przyswajana jest w toku edukacji medialnej i cyfrowej. Komunikatywność jest warunkiem wspólnego działania, dialogu i debaty społecznej, warunkiem wymiany informacji i wiedzy.
Kreatywność tozdolność do generowania oryginalnych pomysłów, twórczego myślenia i wytwarzania praktyk społecznych opartych na innowacyjności oraz potencjale kulturowym.
Zapraszamy do lektury i do włączenia się w działania projektowe! Kolejny numer wydawnictwa już w czerwcu.
Informator obywatelski – pobierz tutaj.