Inauguracja spotkań INSTYTUTU IQ czyli słów kilka o „pokoleniu y”

24 października 2013 r. zainaugurowaliśmy nowy cykl spotkań – „INSTYTUT IQ”. Tym samym realizujemy od tego miesiąca równolegle trzy typu spotkań: co miesiąc spotkania ARTerioinspiarcyjne i naprzemiennie (co dwa miesiące) spotkania w ramach „kulturalnych podróży” i właśnie INSTYTUTU IQ. Dzięki temu bardzo szeroka tematyka podejmowana dotychczas (od kwietnia 2010 roku!) w ramach ARTerioinspiracji zostanie podzielona i „przyporządkowana” konkretnym cyklom. To odpowiedź na wnioski uczestników naszych dotychczasowym spotkań, efekt przyjętej niedawno nowej Strategii Fundacji ARTeria oraz zainteresowań naszych wolontariuszy – mamy nadzieję, ze tradycja wspólnych, regularnych spotkań i gorących debat będzie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem jak dotychczas.

INSTYTUT IQ to miejsce dyskusji o nowych, „gorących” i ważnych społecznie tematach, to upowszechnianie innowacyjnego podejścia do kwestii publicznych, to merytoryczna,nastawiona na rozwiązywanie problemów i budowanie wiedzy debata, to spotkanie różnych grup i środowisk… I nie tylko. Po spotkaniu grudniowym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w działania INSTYTUTU IQ – zapraszamy na „roboczą” dyskusję o planie tematów na rok 2014 oraz o konstrukcji i formule spotkań.

Tematem-inspiracją pierwszego spotkania INSTYTUTU IQ było „pokolenie y”. Dyskutowaliśmy o definicji, cechach charakterystycznych, zmianach społecznych – dla części szczególnie naszych starszych wiekiem (nie duchem) uczestników kwestie tak szybko zmieniających się definicji pokoleń były szczególnie interesujące. Na kolejne spotkanie zapraszamy 16 grudnia 2013 r. – tym razem będzie rozmawiać o cyfrowej przyszłości czyli kompetencjach medialnych i informacyjnych.