Inauguracja międzynarodowej kampanii „WE ARE MORE”

Anna i Wenancjusz Ochmann wzięli udział w inauguracji, zakrojonej na szeroką skalę, kampanii „we are more” przygotowanej przez Culture Action Europe – organizację reprezentującą sektor kultury oraz artystów na poziomie Unii Europejskiej.

Inauguracja kampanii nastąpiła w czwartek 7 października 2010 r. w BOZAR Centre for Fine ARTs w Brukseli, w obecności m.in.: Komisarz ds. Kultury – Androulli Vassiliou i ambasadorów kampanii: Marie Daulne (Belgia) i Pétera Forgacs (Węgry).

Kampania we are more” ma na celu mobilizację europejskich polityków oraz decydentów do uznania ważnej roli kultury i sztuki w rozwoju państw europejskich, szczególnie poprzez zdecydowane wsparcie kultury w nadchodzących negocjacjach związanych z unijnym budżetem na lata 2014-2010. Obecnie w kampanię jest już zaangażowanych ponad 100 członków CAE (Fundacja ARTeria jest jednym z nich) oraz ponad 50.000 artystów i przedstawicieli szeroko rozumianego sektora kultury z całej Europy.

Cele kampanii skupiają się zarówno na ilości jak i jakości wsparcia sektora kultury szczególnie w kontekście dwóch kluczowych narzędzi polityki UE w tym zakresie: Programu Kultura oraz polityki spójności, których efektem ma być zwiększenie w najbliższych latach uczestnictwa i aktywności mieszkańców UE w kulturze i sztuce, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym, jak i europejskim.

Nazwa kampanii „we are more” jest pozytywnym przesłaniem odnoszącym się do różnorodnych dróg i sposobów, którymi zarówno osoby fizyczne, społeczności jak i organizacje mogą przyczynić się do rozwoju sektora kultury. „Wierzymy, że konieczne jest wykroczenie poza niezdecydowanie i strach wynikające z obecnego kryzysu i zmiana sposobu postrzegania inwestycji ze środków publicznych przyczyniających się od rozwoju kapitału ludzkiego, społecznego i kulturowego – najcenniejszych wartości europejskich” – mówi Mercedes Giovinazzo, prezes Culture Action Europe.
Dyskusja wokół celów kampanii była kontynuowana w piątek 8 października w trakcie konferencji Culture Action Europe „The time is now!”, między innymi w trakcie debat na temat jak nasze obecne wybory wpłyną na rozwój i obraz przyszłej europejskiej polityki kulturalnej. W konferencji wzięło udział ponad 350 uczestników z całej Europy (więcej na www.cultureactioneuropeconference.eu).

Strona kampanii www.wearemore.eu została uruchomiona równolegle z inauguracją kampanii – 7 października 2010 roku o godz. 18.00.