Inauguracja kampanii we are more w Polsce

2 czerwca 2011 r. o godz. 18.00 Kinoteatrze Rialto w Katowicach odbyła się inauguracja kampanii we are more w Polsce. Kampania została zainicjowana przez Culture Action Europe, międzynarodową sieć, która od 1992 roku pełni funkcję swoistego adwokata, reprezentując sektor kultury na poziomie europejskim, aktywnie włączając się we współtworzenie polityki kulturalnej Unii Europejskiej.

Kampania we are more ma na celu wywarcie wpływu na kształt i budżet nowego programu UE w dziedzinie kultury, który obowiązywać będzie w kolejnej perspektywie finansowej, a negocjacje nad nim rozpoczną się w przyszłym roku. Konkretne cele kampanii to: poprawa jakości i ilości wsparcia jakie sektor kultury otrzymuje w ramach dwóch kluczowych polityk Unii Europejskiej czyli Programu Kultura (zapewniającego bezpośrednie wsparcie dla projektów współpracy kulturalnej) oraz polityki rozwoju regionalnego (wspierającej wkład inicjatyw kulturalnych do rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego). Inauguracja kampanii na poziomie europejskim nastąpiła 7 października 2010 r. w BOZAR Cen­tre for Fine ARTs w Bruk­seli w obec­no­ści m.in.: Komisarz ds. Kultury – Androulli Vassiliou, wzięli w niej udział także przedstawiciele Fundacji ARTeria.

Inauguracja kampanii Polsce, którą – współnie z instytucją kultury ARS CAMERALIS – zorganizowała Fundacja ARTeria (jako jeden z członków Culture Action Europe),  połączona była z targami projektów i z „european party”. Wzięli w niej udział goście z Nor­wegii, Fran­cji, Bel­gii, Hiszpanii, Walii, Austrii, Rumunii, Gruzji i Ukrainy, uczestnicy IV międzynarodowej konferencji organizowanej w ramach projektu TOOLQUIZ pod hasłem „Znaczenie kultury i sztuki dla rozwoju miasta i regionu”, a także przedstawiciele śląskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych i firm działających w sektorze kultury, artyści. Pascal Brunet – z paryskiego Relais Culture Europe (Francja) i jednocześnie wiceprezydent Culture Action Europe – współnie z Gudrun Heymans z Cultural Contact Point oraz z Departament for Culture, Youth, Sport and Media z Brukseli opowiedzieli o idei we are more, a Anna Ochmann, prezes Fundacji, odniosła się do celów kampanii w kontekście Polskiej Prezydencji. Zaprosiła także na konferencję poświęconą idei we are more, która odbędzie się w lipcu w Sopocie oraz na  Europejski Kongres Kultury, organizowany we wrześniu we Wrocławiu. Przedstawiciele Culture Action Europe poprowadzą wówczas warsztaty skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych poświęcone praktycznym aspektom wsparcia kampanii.