III debata – o współpracy NGO z samorządem.

 

Debata o współpracy jednostek samorządu terytorialnego (a przede wszystkim władzy samorządowej na szczeblu lokalnym) z organizacjami pozarządowymi realizowana w ramach projektu „Kooperatywność, komunikatywność i kreatywność”, na który Fundacja ARTeria pozyskała dofinansowanie z tegorocznego konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, odbyła się 21 stycznia od godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej (ul. Niedurnego 69)
Badania realizowane w ostatnich latach wskazują jednoznacznie, iż współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi w Polsce pozostaje wciąż na niezadowalającym poziomie – choć badania wskazują także, że im wyższy szczebel samorządu, tym jakość tej współpracy się poprawia. O tym co wpływa na podjęcie współpracy pomiędzy tymi dwoma sektorami, na jakość tej współpracy – ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które przekładają się na proces wzajemnej komunikacji – rozmawiali:

Anna Krzysteczko – zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska,
Jerzy Szczerbiński – doradca prezydenta miasta Ruda Śląska ds. organizacji pozarządowych,
Alina Szulirz – Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza,
Teresa Wilczek – Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek “Relaks”,
Antoni Urbanek – Klub Abstynenta “Zdrowe Życie”.
Tradycyjnie agenda spotkania obejmowała: krótkie wprowadzenie na temat współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (Wenancjusz Ochmann), a następnie przedstawiciel Fundacji ARTeria wspólnie z Izabelą Piotrowską-Grosse (dziennikarką Telewizji SFERA) poprowadził dyskusję. Tematy, które poruszyliśmy dotyczyły takich czynników warunkujących współpracę, jak: kwestie prawne, infrastruktura współpracy, współpraca finansowa i pozafinansowa, kultura relacji między oboma stronami, wymiana wiedzy i opinii. Na widowni zasiadło około 90 osób – wszystkim dziękujęmy za zainteresowanie tematem.

Partnerem medialnym wydarzenia jest rudzka Telewizja SFERA, całość spotkania była rejestrowana, a relacja telewizyjna z debaty wyemitowana zostanie na stronie internetowej projektu www.informatorobywatelski.org oraz na antenie Telewizji SFERA.