II Śląski Zakątek Zwierzątek

logo zakątka 2Pierwsza edycja Festiwalu „Zakątek zwierzątek” odbyła się 6 października 2007 r. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Zabrzu. Było to weekendowe popołudnie wypełnione atrakcjami o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rozrywkowym. Impreza wpisała się w „Światowy Tydzień Zwierząt”, a spotkali się na niej właściciele psów, kotów, ptaków, płazów, gadów i ryb oraz ci, którzy dopiero zastanawiają się nad powiększeniem rodziny. W programie imprezy znalazły się m.in. konkurs rysunkowy, gry i zabawy dla dzieci, koncert zespołu BRATHANKI, pokaz umiejętności psów towarzyszących i psów policyjnych, konsultacje z weterynarzami. Organizatorem imprezy było zabrzańskie Stowarzyszenie Muzyczne Jazzowa Asocjacja Zabrze oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, współorganizatorem Fundacja ARTeria.

Sukces zeszłorocznej edycji zachęcił organizatorów do kontynuacji projektu. Celem Festiwalu jest budowanie świadomości o tym, ile dobrego mogą wnieść do ludzkiego życia zwierzęta. To właśnie jest punktem wyjścia do udanych adopcji mieszkańców np. zabrzańskiego schroniska. Nowy, przygarnięty domownik to nowe obowiązki, ale przede wszystkim nieskończone pokłady miłości, radości i śmiechu. Posiadanie zwierzaka jest po prostu fajne, a ludzi pozytywnie nastawionych do świata zwierzęcego, choćby należeli do skrajnie różnych środowisk, łączy patrzenie na świat z ponadprzeciętną sympatią. II Śląski „Zakątek zwierzątek” miał jednak bardziej rozbudowaną formułę.
10 października 2008 r. zaprosiliśmy  do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu wszystkich pasjonatów sztuk plastycznych do udziału w festiwalu rysowania. Zadaniem uczestników była wizualizacja tegorocznego hasła przewodniego konkursu: „Pułapki na cztery łapki”, które miało przybliżyć uczestnikom problem odpadków i zagrożeń, jaki stanowią one dla zwierząt. Z kolei 11 października 2008 r. zaproponowaliśmy mieszkańcom Zabrza i okolic spędzenie weekendowego dnia pod znakiem „braci mniejszych” czyli do udziału w pikniku rodzinnym, który miał miejsce  koło Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. W programie imprezy były m.in.: pokaz psów towarzyszących osobom niepełnosprawnym, w tym niewidomym, pokazy umiejętności psów policyjnych, konsultacje z weterynarzem, szkolenie w zakresie zapewnienia właściwych warunków życia zwierzętom (szczepienie, spacer, sprzątanie po psie), spotkanie z fryzjerem dla czworonogów, informatorium, jak i gdzie można podróżować ze swoim pupilem, prezentacja schroniska dla zwierząt w Zabrzu-Biskupicach i podopiecznych tej placówki. Przez cały czas trwania Pikniku na scenie występowały zespoły oraz grupy artystyczne dziecięce i młodzieżowe z Zabrza. Na zakończenie dnia  można  było się dobrze bawić w takt muzyki irlandzkiej zespołu Carrauntohill.

Kolejnym elementem projektu były warsztaty w szkołach nt. „Zagrożenia dla zwierząt ze strony odpadków”. W ramach tych warsztatów przeprowadzonych zostało kilkadziesiąt lekcji w zabrzańskich szkołach podstawowych i gimnazjach, których celem było uświadomienie dzieciom i młodzieży jak różne typy odpadków mogą być groźne dla zwierząt. Dlatego powinniśmy usuwać śmieci w sposób bezpieczny, aby nie stały się zagrożeniem dla zwierząt, które często cierpią z powodu lekkomyślnego zachowania ludzi. Dzieci uczestniczące w lekcjach mogły wziąć udział w konkursie plastycznym nt. zagrożeń dla zwierząt ze strony odpadków. Prace uczestników ocenione zostały przez jury złożone z profesjonalnych artystów – pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Prace zostały wystawione w trakcie konferencji podsumowującej, a laureaci konkursu otrzymali nagrody. Konferencja podsumowująca wraz z wystawą prac plastycznych  stanowiła element kończący projekt, podczas której przedstawione zostały rezultaty prowadzonych działań. Organizatorami Festiwalu była Fundacja ARTeria, zabrzański Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Stowarzyszenie Muzyczne Jazzowa Asocjacja Zabrze, które pozyskało 8 000 zł. na realizację festiwalu w ramach II Śląskiego Zakątka Zwierzątek w ramach III edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury. Z kolei Fundacja ARTeria napisała projekt i uzyskała dofinansowanie na realizację II Śląskiego Festiwalu „Zakątek Zwierzątek” w ramach tegorocznej edycji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w pełnej wnioskowanej kwocie (33 930 zł.), która stanowi 90% planowanego budżetu projektu. Pozostałe 10% pochodziło ze środków własnych Fundacji. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowany jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa. Środki przeznaczone na realizację FIO w 2008 r. wyniosły 60 mln zł. Departament Pożytku Publicznego MPiPS podsumował tegoroczną edycję FIO. Uprawnione podmioty – pochodzące z ponad 300 miejscowości ze wszystkich 16 województw – złożyły 1965 wniosków na łączną kwotę ponad 144 mln zł. Dofinansowanie otrzymało 42,6% z nich (833 wnioski). Ocena wniosków składała się z dwóch etapów: oceny formalnej i następnie oceny merytorycznej dokonywanej przez dwóch ekspertów.
Fundacja ARTeria znalazła się w grupie 560 podmiotów (67%), które otrzymały pełną wnioskowaną kwotę. Najwięcej wniosków dofinansowano z województw: mazowieckiego (174, tj. 21%), dolnośląskiego (77, tj. 9%), śląskiego (75, tj. 9%) oraz małopolskiego (75, tj. 9%). Najmniej wniosków dofinansowano z województw: opolskiego (7, tj. 1%) oraz świętokrzyskiego (18, tj. 2%).

Projekt był współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008