I_IMPROVED  (Innovative, Informal Methodologies for Practival, River-Oriented and Versatile Education)” to projekt, którego partnerem jest River//Cities Platform, międzynarodowa sieć, której Fundacja ARTeria jest członkiem, a przedstawiciele ARTerii, wspólnie z przedstawicielami organizacji partnerskich ze Szwecji, Belgii, Litwy, Austrii i Włoch, są zaangażowani w jego realizację. Celem projektu jest promocja zaangażowania społecznego poprzez kulturę, integracja społeczna, otwarte i innowacyjne praktyki w obszarze cyfrowym oraz kształcenie dorosłych (przede wszystkim podnoszenie kompetencji pracowników i decydentów organizacji i instytucji kulturalnych) na rzecz dialogu międzykulturowego, spójności społecznej i zaangażowania społecznego zgodnie z demokratycznymi wartościami. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszamy także na stronę R//C oraz profil FB R//C.