I_IMPROVED – nowy projekt z udziałem przedstawicieli ARTerii

Fundacja ARTeria jest od 2017 roku członkiem międzynarodowej sieci River//Cities i w ramach pracy w tym gronie europejskich organizacji kulturalnych włączyła się w przygotowanie projektu „I_IMPROVED (Innovative, Informal Methodologies for Practival, River-Oriented and Versatile Education)”. To wspólna europejska idea promująca zaangażowanie społeczne poprzez kulturę. Jej priorytetami są integracja społeczna, otwarte i innowacyjne praktyki w obszarze cyfrowym oraz kształcenie dorosłych (przede wszystkim kompetencji pracowników i decydentów organizacji kulturalnych) na rzecz dialogu międzykulturowego, spójności społecznej i zaangażowania społecznego zgodnie z demokratycznymi wartościami. Organizacje kulturalne muszą połączyć siły w obliczu obecnych wyzwań społecznych, a możliwość dzielenia się i uczenia się od podobnych instytucji z całej Europy pomoże wzmocnić profesjonalizm ich pracowników. Z radością informujemy, iż projekt otrzymał dofinansowanie, a przedstawiciele Fundaci ARTeria – Anna Ochmann i Wenancjusz Ochmann są zaangażowani w działania projektowe.

Liderem projektu jest INTERCULT PRODUCTIONS EK (Szwecja), a parterami oprócz River//Cities, także: miasto OSTEND (Belgia), Wiener SPÖ Bildung (Austria), Venti di Cultura (Wlochy) oraz VSI „Laimikis.lt” (Litwa).

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.