I debata – tym razem o władzy samorządowej na szczeblu lokalnym.

Pierwsze z cyklu spotkań/debat, dedykowane władzy samorządowej na szczeblu lokalnym (gminy/powiatu), odbyło się 6 listopada 2012 roku o godz. 10:00 w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej (ul. Niedurnego 69). Możliwość bezpośredniej dyskusji z przedstawicielami władzy samorządowej była niewątpliwie ważnym i unikalnym doświadczeniem w budowaniu postaw obywatelskich i promowaniu demokracji wśród mieszkańców regionu, a także poszerzeniem przestrzeni i poprawą mechanizmów aktywnej debaty publicznej na poziomie lokalnym i regionalnym w aglomeracji śląskiej.  

Zgodnie z tematyką i miejscem spotkania, naszymi gośćmi byli przedstawiciele rudzkiej władzy uchwałodawczej: Jarosław Wieszołek (przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska) oraz radni: Cecylia Gładysz i Józef Osmenda, a także przedstawicel władzy wykonawczej – wiceprezydent miasta Ruda Śląska, Michał Pierończyk. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia na temat władzy samorządowej na szczeblu powiatu/gminy, a następnie Wenancjusz Ochmann, przedstawiciel Fundacji ARTeria wspólnie z Izabelą Piotrowską-Grosse (dziennikarką Telewizji SFERA) poprowadził dyskusję.

Partnerem medialnym wydarzenia była rudzka Telewizja SFERA, całość spotkania była rejestrowana, a relacja telewizyjna z debaty wyemitowana zostanie na stronie internetowej projektu www.informatorobywatelski.org oraz na antenie Telewizji SFERA.
Spotkanie jest realizowane ramach projektu „Kooperatywność, komunikatywność i kreatywność”, na który Fundacja ARTeria pozyskała dofinansowanie z tegorocznego konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.