How much music is in a 30-second jingle? – artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem autorstwa Wenancjusza Ochmanna „How much music is in a 30-second jingle?” (tutaj w języku angielskim, a tutaj w języku polskim) napisanego w ramach projektu ““Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries”.

Zapraszamy także na FB projektu.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Erasmus+.