„Go East! Kultura i Społeczeństwo Obywatelskie. Partnerstwo Wschodnie w praktyce” – konferencja z udziałem ARTerii

go east logoW dniach 11 oraz 12 grudnia 2009 r. Anna Ochmann, prezes Fundacji ARTeria, wzięła udział w konferencji „Go East! Kultura i Społeczeństwo Obywatelskie. Partnerstwo Wschodnie w praktyce”. Spotkanie to było odpowiedzią na wyzwanie jakie, w sferze kultury i działań społeczno-obywatelskich, stawia przed Unią Europejską program Partnerstwa Wschodniego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej i uczestnicy Forum Społeczeństwa Obywatelskiego zaangażowani w tworzenie programu kulturalnego i społecznego Partnerstwa Wschodniego, a także europejskie sieci współpracy oraz organizacje realizujące projekty międzynarodowe.
Konferencja była szczególnie ważna dla Fundacji ARTeria w kontekście przygotowywanych przez nią obecnie projektów, już nawiązanej współpracy międzynarodowej oraz zdobytych doświadczeń w tworzeniu i zarządzaniu siecią organizacji (w grudniu tego roku Fundacja skończyła realizację projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesienie efektywności ich działania”, którego jednym z efektów było właśnie powstanie sieci współpracy śląskich „kulturalnych” ngo).
Konferencja poruszała szereg aspektów. Od prezentacji planów polityki UE dotyczących otwarcia programów wspólnotowych na współpracę kulturalną z organizacjami i instytucjami kultury państw Partnerstwa Wschodniego  (w nawiązaniu do Europejskiej Agendy dla Kultury, Konwencji UNESCO oraz konkretnych inicjatyw DG RELEX), poprzez prezentację Programu Kultura (2007-2013), w tym omówienie udziału państw trzecich w tym programie, po wskazanie możliwości współpracy z krajami Europy Wschodniej.
Szczególnie interesująca była sesja poświęcona europejskim sieciom współpracy, między innymi  EUROCITIES, Culture Action Europe i Trans Europe Halles.
Więcej na: www.go-east.pl