Global FemART – spotkanie

Od listopada 2018 r. organizacje partnerskie z Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski, Hiszpanii i Belgii pracują wspólnie nad projektem Global FemART, współfinansowanym w ramach programu Erasmus+, którego celem jest opracowanie i przetestowanie nowych form wsparcia artystek i kobiet związanych zawodowo z sektorem kultury i kreatywnym w internacjonalizacji ich pracy.

25 października 2019 r. w Kurorice Qultury Gajowa 9 odbyło się spotkanie przybliżające ideę projektu, podsumowujące pierwsze zrealizowane działania, a także najbliższe projektowe aktywności. Wzięły w nim udział artystki i kobiety zainteresowane rozwojem swojej kariery kreatywnej także na rynkach międzynarodowych.

PROGRAM:

16.30 rejestracja, bufet kawowy

17.00 PANEL WPROWADZAJĄCY:

Anna Ochmann – przywitanie gości, wprowadzenie do projektu Global FemART oraz podsumowanie wstępnych wyników „Global FemArt Competence Framework w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Bogusława Bębnik „Zalety bycia kobietą artystką – abstrakcyjny obraz czy realistyczna fotografia?”

Anna Lewicka  „Droga do kariery artystycznej – szanse i zagrożenia w szkolnictwie artystycznym kobiet”

Wenancjusz Ochmann – wprowadzenie do Artist Circles™Global FemArt ACADEMY (Learning and Network Platform), a także kilka słów o „Global FemArt – the women that drive the creative industries”

Katarzyna Kuczyńska-Budka „Pasja i praca. Dlaczego warto podążać za marzeniami”

18.00   Podsumowanie i debata z udziałem prelegentek i wszystkich uczestniczek i uczestników, wnioski i rekomendacje – moderacja Wenancjusz Ochmann

18:30 Przerwa kawowa

19.00 PREZENTACJE

Poczęstunek, networking

Więcej o projekcie: www.globalfemart.eu

Poniżej przedstawiamy krótko sylwetki naszych prelegentek:

Bogusława Bębnik – psycholożka, doradczyni zawodowa, trenerka. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w doradztwie zawodowym na rzecz różnych grup klientów. Szczególnie chętnie pracuje z grupami kobiet wchodzących na rynek pracy. Jest licencjonowaną moderatorką Design Thinking, trenerką WenDo i asesorką Analizy Potencjału Zawodowego. Była zaangażowana w projekty wpierające kobiety na rynku pracy, także te związane zawodowo z sektorem kultury i kreatywnym.

Anna Lewicka. Z wykształcenia przede wszystkim psycholog, od ponad 14 lat współpracuje ściśle z biznesem, prowadząc coaching, mentoring, szkolenia i treningi w obszarze rozwoju osobistego oraz kompetencji zawodowych. Pracuje dla firm i organizacji jako szkoleniowiec, psycholog, psychoterapeuta, konsultant, analityk, doradca zawodowy, coach, nauczyciel akademicki. Realizuje projekty w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych i interpersonalnych w procesie grupowym i indywidualnym. Założycielka Akademii Przemiany i Rozwoju Człowieka Anna Lewicka, prowadzi rozwój drugiego człowieka w ramach autorskich programów rozwoju osobistego oraz zawodowego.

Katarzyna Kuczyńska-Budka – samorządowiec, pasjonatka komunikacji społecznej, gliwicka radna, mama, żona polityka. Od 17 lat pracuje w administracji, której niestrudzenie stara się nadać ludzką twarz, inicjując nowatorskie projekty i rozwiązania. Jej autorstwa jest pierwszy w województwie śląskim program senioralny i program dla młodych. Dzięki jej zaangażowaniu powstała pierwsza na szczeblu regionu Rada Działalności Pożytku Publicznego i pierwszy wojewódzki budżet obywatelski. Optuje za wzmocnieniem współpracy między III sektorem a administracją, jak najszerszą partycypacją i wzmacnianiem potencjału społeczeństwa obywatelskiego. Z pasją angażuje się w inicjatywy społeczne, które uważa za wartościowe, a niekoniecznie spektakularne. Mechanizmy i kulisy polityki to tematy, które wciąż ją absorbują.  Kiedyś dziennikarka, dlatego media to obszar, któremu bacznie się przygląda i potencjał którego wciąż docenia. Jeśli coś wyprowadza ją z równowagi, to jej kalendarz, w którym często zbyt mało jest miejsca na film, teatr, książki i spacer w siną dal.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.