Global FemART – trzecie oraz dodatkowe spotkanie Artists Circle

25 sierpnia 2020 r. odbyło się trzecie spotkanie drugiej grupy „Artists Circle” realizowane w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”

„Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” to projekt którego celem jest wsparcie artystek w rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych poprzez stworzenie kompleksowego programu łączącego szkolenia (online) z mentoringiem. Program umożliwia artystkom i reprezentantkom sektora kreatywnego pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywna firmę, a także wzmacnia ich pewność siebie i poczucie własnej skuteczności. Pracujemy także nad wsparciem rozwoju sektora kreatywnego w kontekście internacjonalizacji działalności artystycznej i twórczej.

Spotkanie, w związku z eskalacją pandemii COVID-19 w woj. śląskim, zostało zrealizowane w formie online, prowadził je Wenancjusz Ochmann.

W związku z brakiem możliwości uczestniczenia kilku artystek i reprezentantek sektora kreatywnego we wcześniejszych spotkaniach w dniu 27 sierpnia 2020 r. zostało zorganizowane dodatkowe spotkanie.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.