Global FemART – spotkanie „grupy fokusowej”

14 maja 2019 r. w Kurort Qultury Gajowa 9 zorganizowaliśmy spotkanie grupy fokusowej w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”. Głównym celem sesji była szersza analiza potrzeb polskich artystek i projektantek, tak aby raport opracowany w ramach projektu przez Fundację ARTeria był bardziej kompleksowy (nie tylko oparty na wywiadach indywidualnych oraz analizie istniejących dokumentów i raportów dotyczących tej tematyki), a także, aby umożliwić konsorcjum projektowemu opracowanie materiałów szkoleniowych będących faktyczną odpowiedzią na specyficzne potrzeby kobiet działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Głównym moderatorem był Wenanjcusz Ochmann, a w spotkaniu wzięło udział 8 artystek i twórczyń ze Śląska, które dyskutowały o swoim rozwoju  zawodowym, o roli artystycznego wykształcenia, o doświadczeniu zawodowym i sektorowym, o kompetencjach osobistych, o doświadczeniach związanych z przedsiębiorczością, a także o możliwościach internacjonalizacji pracy artystycznej i kreatywnej.

Punktem wyjścia do tej dyskusji był specjalnie przygotowany kwestionariusz – poruszone tematy miały na celu pozyskanie opinii m.in. na temat szans i barier związanych z przedsiębiorczością kobiet w sektorze kultury i kreatywnym w oparciu o  15 cech zdefiniowanych w ramach  EntreComp – kompleksowego badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską.

Więcej o projekcie tutaj.

projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.