Global FemART – pierwsze spotkanie Artists Circle

16 grudnia 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie pierwszej grupy „Artists Circle” realizowane w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” (więcej o projekcie tutaj).

To nowatorska metoda wsparcia artystek myślących o internacjonalizacji swojej pracy – program umożliwia pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywny biznes, a także wzmacnia pewność siebie i poczucie własnej skuteczności kobiet działających w sektorze kultury i kreatywnym. Spotkanie prowadził Wenancjusz Ochmann, a wzięło w nim udział 7 kobiet reprezentujących sektor kultury i kreatywny. Kolejne spotkanie 27 grudnia 2019 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.