Global FemArt – nowy międzynarodowy projekt Fundacji ARTeria

Z radością informujemy, iż Fundacja ARTeria pozyskała, jako parter projektu, finansowanie na realizację nowego projektu dotyczącego wspierania artystek i kobiet związanych z sektorem kultury i sektorem kreatywnym. Celem projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne jest wsparcie artystek w rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych poprzez kompleksowy program łączący szkolenia (online) oraz mentoring. Program szkoleniowy umożliwi artystkom i twórczyniom pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywny biznes, a także wzmocni ich pewność siebie i poczucie własnej skuteczności. Będziemy pracować także nad rozwojem kreatywnych biznesów w kontekście ich internacjonalizacji i ich udziału w zglobalizowanym rynku zgodnie ze strategią „UE 2020” na rzecz wzrostu i zatrudnienia, która ma na celu zbudowanie sektora kulturalnego zdolnego do coraz większego udziału w zatrudnieniu w całej Europie. Jednym z ważniejszych rezultatów projektu będzie także praca nad zwiększaniem świadomości decydentów dotyczących istniejących nierówności płci w sektorze kultury i kreatywnym.

Działania projektowe rozpoczynają się 1 listopada 2018 roku i potrwają do 30 kwietnia 2021 roku. Naszymi partnerami są INOVA CONSULTANCY LTD (lider, Wielka Brytania), MATERAHUB (Włochy), FYG CONSULTORES (Hiszpania) oraz Odisee (Belgia).

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.