Global FemART – drugie spotkanie Artists Circle

27 grudnia 2019 r. odbyło się drugie spotkanie pierwszej grupy „Artists Circle” realizowane w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”. Program umożliwia artystkom i twórczyniom pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywny biznes, a także wzmacnia ich pewność siebie i poczucie własnej skuteczności, a same spotkania to nowatorska metoda wsparcia artystek myślących o internacjonalizacji swojej pracy kreatywnej i artystycznej. Spotkanie prowadził Wenancjusz Ochmann, a kolejne spotkanie odbędzie 6 stycznia 2020 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+. Więcej o projekcie tutaj.