Global FemART – trzecie spotkanie pierwszej grupy Artists Circle

6 stycznia 2019 r. odbyło się trzecie spotkanie pierwszej grupy „Artists Circle” realizowane w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”. Spotkanie prowadził Wenancjusz Ochmann, a kolejne spotkanie, ostatnie z tego cyklu, odbędzie 28 stycznia 2020 r. Więcej o projekcie tutaj.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.