Global FemART – spotkanie informacyjne Artists Circle oraz nt. platformy edukacyjnej

4 sierpnia 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne związane z realizacją drugiej grupy Artists Circle (zaplanowaną w sierpniu), a także z testowaniem platformy edukacyjnej powstałej w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” (więcej o projekcie tutaj).

Projekt Global FemART to nowatorska metoda wsparcia artystek myślących o internacjonalizacji swojej pracy – program umożliwia pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywny biznes, a także wzmacnia pewność siebie i poczucie własnej skuteczności kobiet działających w sektorze kultury i kreatywnym. Spotkanie, w związku z eskalacją pandemii COVID-19 w woj. śląskim, zostało zrealizowane w formie online, prowadził je Wenancjusz Ochmann.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.