Global FemART czyli ARTeria w Sheffield

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria wzięła udział w pierwszym spotkaniu partnerów międzynarodowego projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne. Jego celem jest wsparcie artystek w rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych poprzez kompleksowy program łączący szkolenia (online) oraz mentoring. Program szkoleniowy umożliwi artystkom i twórczyniom pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywny biznes, a także wzmocni ich pewność siebie i poczucie własnej skuteczności. Będziemy pracować także nad rozwojem kreatywnych biznesów w kontekście ich internacjonalizacji i ich udziału w zglobalizowanym rynku zgodnie ze strategią „UE 2020” na rzecz wzrostu i zatrudnienia, która ma na celu zbudowanie sektora kulturalnego zdolnego do coraz większego udziału w zatrudnieniu w całej Europie. Jednym z ważniejszych rezultatów projektu będzie także praca nad zwiększaniem świadomości decydentów dotyczących istniejących nierówności płci w sektorze kultury i kreatywnym.

Spotkanie odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2018 r. w Sheffield w Wielkiej Brytanii.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.