Global FemART – czwarte, ostatnie, spotkanie pierwszej grupy Artists Circle

28 stycznia 2020 roku odbył się czwarte, ostatnie spotkanie, pierwszej grupy „Artists Circle” realizowane w ramach projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”. Spotkanie, podobnie jak poprzednie, poprowadził Wenancjusz Ochmann. Tym razem najważniejszą częścią spotkania była analiza opracowanych w ramach działań projektowych  „International Action Plans”, a także dyskusja o wykorzystaniu „Business Model Canvas” w planowaniu i rozwijaniu wizji w pracy artystycznej i kreatywnej. Dyskusja dotyczyła także narzędzia „PESTL – Model for Internationalising your Business” (PESTL – P – political, E – Economic, S – Socio-cultural, T – technological, L – legal), a na końcu uczestniczki wypełniły końcową ankietę kompetencji miękkich oraz ankiety końcowe. Zostały także rozdane certyfikaty.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+. Więcej o projekcie tutaj.