Gender Balance in the Cultural and Creative Sectors – raport VoC z ARTerią

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, jako jedyna ekspertka z Polski uczestniczyła w dialogu  the Voices of Culture dedykowanemu “Gender Balance in the Cultural and Creative Sectors”. Voices of Culture jest elementem stałego dialogu pomiędzy Komisją Europejską, a państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach tzw. otwartej metody koordynacji (OMC) i zostało ustanowione w roku 2015 jako stały element tego dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. Konstrukcja procesu Voices of Culture składa się z trzech podstawowych części: „burzy mózgów”, w trakcie których około 35 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z państw członkowskich UE zbiera się w różnych miastach europejskich, aby omówić wybrany temat. Z tego spotkania powstaje raport (lub raporty) podsumowujący najważniejsze zebrane pomysły i rekomendacje. Wreszcie finalnym elementem jest spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli, którego celem jest przedstawienie i omówienie wyników i kluczowych rekomendacji. Pierwsze spotkanie („burza mózgów”) odbyło się w dniach 4-5 września w Pradze, natomiast spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej 6 listopada 2019 r. w Brukseli. Zapraszamy do zapoznania się z raportem powstałym w ramach tego procesu – dostępny tutaj. Anna Ochmann zaangażowała się w pracy grupy ‘Education & Training: Gender Stereotypes, Representation, and Role Models’, prezentując także projekty w które realizuje Fundacja ARTeria m.in. „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” (więcej o projekcie tutaj)