Fundacja ARTeria w międzynarodowej sieci River//Cities

Zarząd Fundacji ARTeria, na spotkaniu 22 maja 2017 r., podjął uchwałę o przystąpieniu ARTerii do międzynarodowej sieci River//Cities.

River//Cities – to sieć europejskich miast, organizacji i instytucji kultury tworzących sieć wymiany idei, projektów, doświadczeń i wiedzy eksperckiej, których łączy zainteresowanie brzegami rzek i wodą w przestrzeni miejskiej. Celem sieci jest tworzenie dynamicznej platformy współpracy, działań, pomysłów, projektów, doświadczeń i wiedzy dla miast i organizacji, w których łączą się takie czynniki jak woda, społeczności lokalne, kultura, sztuka i edukacja i które pragną wykorzystać ten potencjał dla swego zrównoważonego rozwoju.
Wśród członków River//Cities znajdują się rzeczne festiwale, organizacje badawcze, organizacje, które już realizowały projekty powiązane z rzekami (w tym te, które skupiają się na zagadnieniach urbanistycznych, społecznych oraz środowiskowych) i chcą rozszerzać swoje idee o międzynarodowy kontekst.

Więcej: www.river-cities.net