Fundacja ARTeria w magazynie BEDRIFT

Fundacja ARTeria rozpoczęła współpracę z zabrzańską firmą VENOS STUDIO, od jesieni 2011 roku wydawcą nowego, bezpłatnego magazynu lifestylowego na Śląsku BEDRIFT, na zupełnie nowej płaszczyźnie. W latach poprzednich współorganizowaliśmy wspólnie zajęcia artystyczne dla dzieci ze środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, współpracowaliśmy przy organizacji koncertów i eventów, realizowaliśmy wspólne projekty dedykowane rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Teraz VENOS STUDIO, odnosząc się do szczytnych założeń społecznej odpowiedzialności biznesu, przekazało część stron w magazynie BEDRIFT do dyspozycji Fundacji. Będziemy pisać tam o wszystkim tym, czym zajmuje się Fundacja i co zespół naszej organizacji uzna za ważne. Zapraszamy na stronę www.bedrift.pl i do współpracy z Fundacją ARTeria.

Kilka słów o samym magazynie:

BEDRIFT to autorski, bezpłatny magazyn lifestylowy ukazujący się na Śląsku.
Magazyn subiektywny, obserwujący i komentujący rzeczywistość, stworzony przez pasjonatów dla pasjonatów, ludzi otwartych, poszukujących, wrażliwych…
Magazyn penetrujący przede wszystkim kontekst lokalny i regionalny, ale inspirujący się światem…
Magazyn opisujący ciekawe zjawiska społeczne, kulturowe i biznesowe, miejsca, zdarzenia, pasje, a przede wszystkim ludzi….