Fundacja ARTeria – rozwój sektora kultury

Cele statutowe Fundacji Arteria to między innymi działania wspierające szeroko rozumiany sektor kultury, upowszechnianie wiedzy o polskiej i światowej kulturze i sztuce, wspieranie wszelkich form dialogu społecznego oraz działania na rzecz porozumienia i współpracy między narodami, społeczeństwami i kulturami różnych państw, w szczególności w ramach integracji europejskiej. Osoby zaangażowane w prace Fundacji pracują jako eksperci zajmujący się badaniem oraz rozwojem sektora. Ta działalność jest szczególnie istotna w kontekście coraz większej roli właśnie organizacji pozarządowych w kształtowaniu europejskiej polityki kulturalnej (była to jedna z rekomendacji i jednocześnie wniosek po konferencji Culture Watch Europe, która odbyła się w dniach 6-7 września 2010 r. w Brukseli z udziałem Anny Ochmann – prezes Fundacji).

Przedstawiciele Fundacja ARTeria przygotowując materiały, analizy oraz stanowiska dotyczące m.in polskiej polityki kulturalnej, roli sektora publicznego oraz prywatnego w kształtowaniu kultury w Polsce czy wreszcie kontekstów międzynarodowych polskiej polityki analizują szereg dokumentów, prowadzą badania czy wywiady z przedstawicielami sektora. Jednym z form naszej aktywności jest także popularyzowanie ważnych dla rozwoju kultury dokumentów.

Jednym z takich dokumentów jest Europejska Agenda Kultury, która otworzyła nowe możliwości współpracy kulturalnej na poziomie europejskim. Po raz pierwszy w pracach nad agendą uczestniczyli zarówno przedstawiciele sektora, państw członkowskich, jak również i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. 27 lipca 2010 roku Dyrekcja Generalna EAC opublikowała długo oczekiwany raport analizujący wpływ i stopień wdrożenia Europejskiej agendy kultury od czasów jej przyjęcia w 2007 roku. Do pobrania tutaj.
W sierpniu 2010 roku zostało opublikowane sprawozdanie z konferencji, która odbyła się w dniach 23-24 maja 2010 roku w Brukseli, podsumowującej 25 działania programu Europejskich Stolic Kultury. To ciekawa lektura, także w kontekście starania się szeregu polskich miast o ten tytuł w roku 2016. Sprawozdanie analizuje realizację projektu w kontekście historycznym oraz ocenia wpływ i rolę tej inicjatywy. We wrześniu tego roku Dyrekcja Generalna EAC rozpocznie publiczne konsultacje na temat rozwiązań, które mają zastąpić obecny system funkcjonowania Europejskich Stolic Kultury po 2019 roku.
Raport do pobrania tutaj.