Fundacja ARTeria na KULTURZE 2.0

W dniach: 18-20 listopada 2010 r. prezes Fundacji ARTeria wzięła udział w organizowanej przez Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie kolejnej konferencji z cyklu „Kultura 2.0”.

Kultura 2.0 to termin, który pojawił się trzy lata temu w, nawiązaniu do rozpoczętej niewiele wcześniej przemiany serwisów sieciowych, do powstania nowego obiegu kultury kształtowanego przez doświadczenie korzystania z mediów cyfrowych oraz przez możliwości, jakie media te oferują. Kultura 2.0 to nowe praktyki, nowe narzędzia, formy, metody dystrybucji czy uczestnictwa oraz zatarte stare podziały, które kształtują kulturę. Tak rozumiana kultura, tworząc alternatywne obiegi, stanowi wyzwanie dla instytucji kultury, dlatego jednym z tematów tegorocznej konferencji były przemiany tych instytucji i kluczowych mechanizmów regulacyjnych ich funkcjonowanie.

Organizatorzy konferencji wskazali trzy słowa-klucze tegorocznego spotkania:

DIGITALIZACJA: przejście od kultury analogowej do kultury cyfrowej wymagające nowych rozwiązań prawnych, zrozumienia kultury „narodzonej cyfrowo” (born digital), także postrzegania tego procesu jako  szansy ożywienia dziedzictwa kulturowego.
OTWARTOŚĆ: większą dostępność treści i większą możliwość partycypacji. To z jednej strony szansa  z drugiej wyzwanie dla instytucji kultury wymagające zmiany funkcjonujących obecnie modeli ich funkcjonowania.
PRZYSZŁOŚĆ: trendy kulturowe i prognozy przemiany kultury w dłuższej perspektywie.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony był kwestiom prawnym, drugi – przemianom instytucji kultury, a trzeciego dnia – w związku z Europejskim Kongresem Kultury – odbyła się seria wydarzeń z Zygmuntem Baumanem. Pełny program konferencji do pobrania tutaj.
Pierwszego dnia konferencji szczególnie ciekawa była sesja na temat udostępniania kultury online, z udziałem Melanie Dulong de Rosnay z Creative Commons France oraz Jerkera Rydena ze szwedzkiej Biblioteki Narodowej (model Extended Rights Licensing).
Drugi dzień pod hasłem “Instytucje kultury od-nowa: urzędy czy medialaby?” poprowadzili: Alek Tarkowski oraz Justyna Hofmokl. Wykład otwierający wygłosił Paul Keller (Creative Commons Holandia, fundacja Kennisland), a wystąpili między innymi:Moeed Ahmad z działu noweych mediów telewizji Al Jazeera, Floor van Spaendock z holenderskiej Virtuel Platform (instytucji odpowiedzialnej za rozwój sektora e-kultury), Frank Buschmann z madryckiego Intermediae (instytucji miejskiej szukającej nowej formuły instytucji kulturowej), Olivier Schulbaum z Platoniq/YOUCOOP (opracowujący metody wykorzystania modelu peer-to-peer w instytucjach kultury), Ronen Kadushin (projektant promujący model Open Design) oraz Andreus Neus (badacz z IBM zajmujący się innowacyjnymi modelami biznesowymi w kulturze).
W konferencji wzięli udział artyści/aktywiści kultury, przedstawiciele instytucji kultury i kreatywnego przemysłu, przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych z całej Europy oraz urzędnicy podejmujący decyzje o finansowaniu kultury. Lista zaproszonych gości do pobrania tutaj.
Spotkanie z filozofem, profesorem Zygmuntem Baumanem i jego gośćmi oraz pokaz fragmentów filmu zrealizowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny z okazji Prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz Europejskiego Kongresu Kultury „Rozmowy z Zygmuntem Baumanem” odbyły się w sobotę 20 listopada 2010 r.
Konferencja została zorganizowana w poindustrialnej przestrzeni siedziby Narodowego Instytutu Audiowizualnego przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5. Towarzyszył jej szereg wydarzeń między innymi: Slam Sensing Nation Sensation – performerski projekt imprezy-happeningu na podstawie tłumaczeń wiersza Marcina Cecko pt. „Czekam w kuchni na oświecenie”, Wejdź na poziom 2.0  – przestrzeń interaktywnych wystaw i prezentacji, premierowa projekcja filmu „Do widzenia, do jutra”, w reżyserii Janusza Morgensterna z 1960 r., zrekonstruowanego cyfrowo w rozdzielczości 4K, a także Warsztaty – czyli kultura 2.0 w praktyce.