Fundacja ARTeria na Kongresie Kultury Województwa Śląskiego

Przedstawiciele Fundacji ARTeria uczestniczyli w Kongresie Kultury Województwa Śląskiego, który odbywał się w dniach 23-25 września 2010 r. Organizacja takiego spotkania twórców, animatorów i menedżerów kultury była odpowiedzią na potrzebę kontynuacji na szczeblu regionalnym debaty zapoczątkowanej przez Kongres Kultury Polskiej (Kraków 2009) oraz bazowała na doświadczeniach Kongresu Kultury Górnego Śląska (1998), którego osiągnięcia zostały wykorzystane m.in. podczas prac nad „Strategią rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, przedsiębiorcy oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. Podczas trzech kongresowych dni  zaprezentowano panoramę kulturalną województwa śląskiego, w kontekście następujących celów:

·         poznawczego (m.in. różnorodność kultury w regionie, znaczenia kultury dla rozwoju gospodarczego i społecznego, jej innowacyjność);
·         integracyjnego (środowisk kultury, biznesu, odbiorców, sponsorów, itp.)
·         wizerunkowego (znaczenie kultury)
·        oraz zdefiniowano najważniejsze działania niezbędne do realizacji „Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020” i rekomendowano je podmiotom odpowiedzialnym za stwarzanie warunków dla rozwoju kultury.

Więcej na: www.kongreskultury2010.pl