Fundacja ARTeria na GO EAST 2010

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w tegorocznej edycji konferencji Go East 2010, która odbyła się w dniach 19-20 października 2010 roku w Warszawie.

Pierwsza edycja konferencji, także z udziałem ARTerii, odbyła się w grudniu 2009 roku i zaowocowała ciekawymi kontaktami międzynarodowymi Fundacji, a także przygotowaniami do wspólnych projektów. Tegoroczna edycja była poświęcona przede wszystkim możliwościom finansowania projektów i budowania współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego i spoza Partnerstwa w zakresie kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego.
Partnerstwo Wschodnie to długoterminowa strategia (której inicjatorami są Polska i Szwecja) rozwoju relacji ze wschodnimi sąsiadami UE (objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa): Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Ma na celu polityczne i gospodarcze zbliżenie tych państw do Unii Europejskiej.

Propozycja programu Partnerstwa Wschodniego została zatwierdzona przez Radę Europejską, dzięki poparciu wszystkich państw członkowskich i zaangażowaniu Komisji Europejskiej, w marcu 2009 r. Uroczysta inauguracja nowej inicjatywy odbyła się w maju tego samego roku w Pradze.
Współpraca Unii ze wschodnimi sąsiadami ma prowadzić między innymi do przekazywania unijnych praktyk w dziedzinie handlu, gospodarki i polityki, a także stopniowego dostosowywania się tych państw do standardów unijnych. Jednocześnie Partnerstwo Wschodnie oferuje w zamian udział we wspólnym rynku, stopniowe włączanie do polityk i programów unijnych, a także liberalizację reżimu wizowego. Ta strategia ma przyczynić się do przekształcenia wschodnich sąsiadów w państwa demokratyczne, z przejrzystą gospodarką rynkową, co ma strategiczne znaczenie dla stabilności i bezpieczeństwa zarówno wschodnich sąsiadów jak i członków UE.

Jednym z elementów Partnerstwa Wschodniego jest uruchomienie ambitnego Programu ds. Kultury Partnerstwa Wschodniego. Program obejmuje swym zasięgiem zarówno sektor audiowizualny, sztukę współczesną, dziedzictwo materialne oraz niematerialne, jak i ochronę dziedzictwa kulturowego stwarzając zupełnie nowe możliwości aktywnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego we wdrażanie Partnerstwa Wschodniego.
19 października 2010 roku w Centrum Sztuki Współczesnej w zamku Ujazdowskim uczestnicy konferencji mogli oglądnąć dwie wystawy: „DiverCity – Learning from Istanbul” oraz „Rooted design for router living” oraz wziąć udział w koncercie polsko-ukraińskiej grupy Trio Dagadana.
20 października 2010 roku uczestnicy spotkali się w Centrum Kultury Łowicka. Całość poprowadził Jarosław Gugała, a przemówienia otwierające wygłosili: wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski oraz dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Paweł Potoroczyn. Prezentacje „Komu potrzebne jest Partnerstwo Wschodnie?” przedstawili między innymi Beata Wojna z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Andrzej Cieszkowski – pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Partnerstwa Wschodniego, Alexander Rusecki z South Caucasus Institute of Regional Security z Gruzji, Jahangir Salimkhanov z Open Society Institute z Azerbejdżanu, Andiy Potnov reprezentujący „Ukraina Moderna” czy Mikhail Danielyan z Armenian Helsinki Association. Program konferencji składał się z czterech paneli tematycznych: kultura, społeczeństwo obywatelskie, projekty samorządowe oraz media/wolna prasa. Zagadnienia te były rozważane przez uczestników w kilkach aspektach miedzy innymi: możliwości finansowania i współpracy, mechanizmów współpracy czy analizy projektów współpracy. Całość zakończą warsztaty na temat konkretnych pomysłów współpracy i wyzwań na GO EAST 2011.
Uczestnikami konferencji byli przedstawicieli UE, MKiDN, MSZ, organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury i samorządów. Wszystkie debaty, prezentacje i warsztaty służyły poszerzeniu wiedzy, wymianie dobrych praktyk oraz krytycznej analizie dotychczasowych doświadczeń w celu usprawnienia już istniejących, a także poszukiwania nowych działań w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego.
Organizatorami konferencji byli: Punkt Kontaktowy Kultura i Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli działający przy Instytucie Adama Mickiewicza oraz Biuro Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.

Więcej na: www.go-east.pl