Fundacja ARTeria jest współorganizatorem Europejskich Dni Dziedzictwa 2010 „Od pomysłu do przemysłu”

XVIII edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbywa się w dniach 11-12 i 18-19 września 2010 r. pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu”. Temat ten jest inspiracją do pogłębiania wiedzy historycznej i refleksji nad potrzebą ochrony dziedzictwa poprzemysłowego w Polsce. Obiekty przemysłowe, fabryki, warsztaty rzemieślnicze oraz wszelkie zabytki techniki są często niedoceniane i niszczone. Temat tej edycji EDD zwraca uwagę na architekturę przemysłową, pokazuje myśl techniczną, dzieła wynalazców, projektantów, przykłady oryginalnego wzornictwa, a także przypomina ginące zawody oraz tradycje, święta i obrzędy związane z działalnością produkcyjną. Takie akcje maja  na celu zmianę nastawienia mieszkańców do otaczających ich zabytków, także tych najmłodszych, którzy poprzez zabawę, z dala od lekcyjnych klas, maja unikalną możliwość poznania dziedzictwa kulturowego swojego regionu.

Włączając się – jako organizacja pozarządowa – w organizację tegorocznej edycji EDD chcieliśmy zainspirować różnorodne środowiska, przede wszystkim lokalne, do realizacji przedsięwzięć, które pozwalają przybliżyć jak największej liczbie osób dziedzictwo poprzemysłowe. Ich przygotowanie nie musi wiązać się z dużymi nakładami finansowymi, może to być na przykład:
– udostępnienie (otwarcia) zabytku w wybranym dniu,
– zorganizowanie pogadanki, wykładu dla dzieci i młodzieży szkolnej nt. wybranego zabytku (np. angażując nauczycieli, lokalnych miłośników historii itp.). Polecaliśmy współpracę z nauczycielami, którzy biorą udział w programie „Ślady Przeszłości – młodzież adoptuje zabytki” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (szczegóły na: www.ceo.org.pl oraz na www.kobidz.pl).
Wszelkie imprezy odbywające się w ramach EDD z założenia są bezpłatne. Każda z inicjatyw, mających na celu promocję dziedzictwa kulturowego, jest doceniona przez organizatorów. Realizowane imprezy są promowane na stronie internetowej www.edd.com.pl oraz za pośrednictwem patronów i opiekunów medialnych, także ogólnopolskich (wrześniowy dodatek do dziennika „Rzeczpospolita” oraz na antenie TVP 1).
W województwie śląskim, bazując na doświadczeniach poprzedniej edycji EDD, został przygotowany specjalny informator promujący wszystkie wydarzenia.
Więcej na: www.edd.com.pl  oraz www.kobidz.pl.
Organizatorem Europejskich Dni Dziedzictwa jest Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. w województwie śląskim Jednym z priorytetów działalności ROBiDZ w w Katowicach jest promocja i edukacja w zakresie ochrony szeroko pojętego dziedzictwa oraz koordynacja Europejskich Dni Dziedzictwa – jednej z najważniejszych imprez promujących zabytki. EDD są wydarzeniem kulturalnym, edukacyjnym i społecznym adresowanym do lokalnej społeczności. Głównym celem EDD jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Istotą imprezy jest podnoszenie świadomości bogactwa i różnorodności kultury europejskiej, tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi różnorodności kulturowej oraz wzmocnienie tożsamości europejskiej. Idea dni dziedzictwa narodziła się w 1984 r. we Francji, gdzie po raz pierwszy zorganizowano Dni Otwartych Zabytków. W 1991 r. Rada Europy ustanowiła Europejskie Dni Dziedzictwa, a w 1993 r. EDD po raz pierwszy zorganizowano w Polsce. Honorowy patronat nad EDD objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynatorem imprezy w Polsce jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, a w województwie śląskim – Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Katowicach we współpracy z Fundacją ARTeria z Zabrza.
Zaangażowanie Fundacji ARteria w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa wpisuje się w cele statutowe Fundacji. ARTeria jest organizacją pozarządową stawiającą sobie za cel promowanie, upowszechnianie, rozwój kultury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego, wspieranie szeroko pojmowanego rozwoju regionalnego i aktywizację środowisk lokalnych. Swoje cele Fundacja realizuje miedzy innymi poprzez poprzez poszukiwanie nowej funkcji społecznej dla dziedzictwa kulturowego, wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych oraz aktywności artystycznej. Ze względu na wypracowywane przez lata kontakty oraz charakter realizowanych projektów Fundacja współpracuje z licznymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, samorządami, firmami, etc. Fakt, iż ta edycja EDD poświęcona jest zabytkom techniki był inspiracją do jeszcze aktywniejszego włączenia się w organizację tego wydarzenia.Od lat osoby zaangażowane w prace Fundacji starają się nadawać nową funkcję obiektom poprzemysłowym poprzez działania artystyczne czy edukacyjne, uczestniczą w konferencjach i spotkaniach dotyczących dziedzictwa industrialnego.
Fundacja włączyła się także w obchody poprzedniej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, zorganizowanych dniach 12-20 września 2009 r. pod hasłem „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz”. Szacuje się, że w Polsce pod szyldem EDD miało miejsce ponad 1500 różnorodnych imprez w 294 miejscowościach, w których udział wzięło ponad 255 tysięcy osób. W województwie śląskim odbyło się 108 imprez w 29 miejscowościach. Patronat honorowy nad EDD w woj. śląskim objął Wojewoda Śląski.